ข่าวประกาศ

รับสมัครอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มบุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีพเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรมวัสดุเหล็กกล้า” (รุ่นที่ 2)

รับสมัครอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มบุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีพเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรมวัสดุเหล็กกล้า” (รุ่นที่ 2) อาชีพ ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2 โดยการอบรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ บุคคลที่เข้ารับการอบรมทั้ง 2 ส่วน จะได้รับใบ Certificate ผ่านการอบรม และสามารถนำไปใช้ในการเข้าทดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะได้

กำหนดการอบรม มีดังนี้
อบรมภาคทฤษฎี (ออนไลน์) : ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom
อบรมภาคปฏิบัติ (ON-SITE) : ณ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ มจธ. วันและเวลา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
การทดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะ : ณ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ มจธ. วันและเวลา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/NUUqufhvg4ZiAjGq9
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤษภาคม 2564 ด่วน ❗️❗️ รับจำนวนจำกัด ติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook : ครุศาสตร์อุตสาหการ มจธ. โทร 0 2470 8554

หมายเหตุ ทางคณะผู้จัดการอบรมจะส่ง Link การอบรมให้ทางอีเมลล์ที่แจ้งในแบบฟอร์มการรับสมัครภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT